Series > Plein Air

Slag Pile, Hazelton, Pennsylvannia
Slag Pile, Hazelton, Pennsylvannia
Watercolor
11" x 14"
1968